Alba Qeramika

Ligjeratat e së mërkurës në Ecoweek Prishtina 2014

Nga: Ecoweek Prishtina - 2014-10-15

Të mërkurën në Ecoweek Prishtina 2014 do të mbahen dy ligjërata; "What can I do for the city?" nga ProstoRož në orën 17:00, si dhe "Climate Reality Project" nga REC Kosova në 18:15.

Të mërkurën në Ecoweek Prishtina 2014 do të mbahen dy ligjërata; "What can I do for the city?" nga ProstoRož në orën 17:00, si dhe "Climate Reality Project" nga REC Kosova në 18:15.

Prostorož është studio e themeluar në vitin 2004, e cila ka për qëllim të eksplorojë dhe kuptojë hapësirat e hapura në qytet. Ajo përbëhet nga arkitektë, sciologjistë, juristë, dizajnerë dhe shumë të tjerë që trajtojnë mënyrat e reja të përdorimit të hapësirave publike. Qëllimi i tyre është të ngrisin vetëdijen për rëndësinë e hapësirave publike dhe të ndërtojnë komunitete të forta lokale që janë të afta të angazhohen dhe menaxhojnë ambientin e tyre. Nga Prostorož, në Ecoweek Prishtina 2014 do të ligjërojnë Maša Cvetko, e cila kombinon arkitekturën me planifikim urban, skenografi, dizajn dhe art në hapësira publike, si dhe Zala Velkavrh, e cila është e interesuar në sociologjinë e jetës së përditshme, komunikimin me komunitet dhe organizimin e tyre.

REC Kosova, përkatësisht Qendra Regjionale për Ambient në Europën Qendrore dhe Lindore, është një organizatë neutrale dhe jo-profitabile e themeluar nga SHBA, Komisioni Europian dhe Hungaria në vitin 1990. Misioni i saj është të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve të mjedisit në regjion dhe të inkurajojë zhvillime të qëndrueshme. Vizioni i tyre për Kosovën është ta bëjnë atë një mjedis të qëndrueshëm me qytetarë që aktivisht përfshihen në zhvillimet e qëndrueshme. Misioni i tyre në Kosovë është që të mbështesin Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor në udhëheqjen drejt zhvillimit dhe ri-organizimit të shoqërisë civile ambientaliste, të mbështesë zhvillimin dhe përforcimin e politikave të përshtatshme mjedisore dhe të sigurojë që ambiente merret parasysh gjatë fazës së tranzicionit të Kosovës.

Schedule for Wednesday

P

rodukte

L

ajmet më të lexuara

Prishtina ballafaqohet me Ndërtimtarët /Zona Debatit

Klan Kosova në emisionin Zona e Debatit organizoi ballafaqimin e drejtëpërdrejtë të Ndërtuesëve në Prishtinë përballë përfaqësuesve të Komunës së prishtinës pas protestës së organizuar nga Shoqata e Ndërtuesëve në Prishtinë. Pjesë e panelit në emision ishte edhe Astrit Nixha/Arkitekt në rolin e ekspertit.

Dita Ndërkombëtare e Tokës

Dita Botërore e Tokës, 22 prilli, u shënua sot me aktivitete të shumta edhe në Kosovë, ndër të cilat edhe promovimi i një mekanizmi për trajtimin e mbeturinave.

Restaurimi i Hamamit të Prizrenit

Sipas një sqarimi të Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore, duke i dhënë prioritet eliminimit të rrezikut më të madh që kanosej ndërtesës, përfaqësuesi i UNESCO-s, në konsultim me arkitektët e QRTK-së në Prizren, ka hartuar planin për zbatimin e punimeve për fazën e parë duke pasur parasysh shumën e mjeteve që janë në dispozicion.